Dispečer/skladištar, 1 ili više djelatnika

Dispečer/skladištar, 1 ili više djelatnika

  • priprema i izrada dokumentacije z apakiranje, prijem, otprema, organizacija utovara
  • zaprimanje osnovnog i dodatnog materijala i skladištenje-odlaganje, kontrola količine
  • izrada zahtjevnica za nabavu dodatnog i potrošnog materijala sukladno minimalnim i signalnim količinama – koordinacija sa službom nabave HANJES + CO
  • definiranje potreba za nabavu opreme, alata, uređaja, potrošnog i dodatnog materijala za potrebe odjela
  • drugi poslovi po nalogu poslodavca
  * rad na području SZ Hrvatske
Skip to content