SURADNIK ZA PRAVNE POSLOVE- m/ž

Minimalni uvjeti:

 • MJESTO RADA: Zagreb
 • VSS / 300 ECTS; fakultet društvenog usmjerenja; područje: pravo;
 • Znanje engleskog jezika struke;
 • Rad s Microsoft programskim paketima;
 • 1 godina radnog iskustva na pravnim poslovima
 • puno radno vrijeme

Poslovne aktivnosti:

 • Sudjeluje u izradi i kontrolira pravnu valjanost ugovora;
 • Sudjeluje u izradi internih akata Društva iz područja struke:
 • Prati propise i sudsku praksu iz područja poslovnih aktivnosti;
 • Rješava imovinsko-pravne odnose na zemljišno-knjižnim česticama na trasi naftovoda;
 • Obavlja uvid u javne knjige, obavlja očevid, sudjeluje u postupcima iz imovinsko-pravnog područja i     izrađuje prijedloge rješenja kod odlučivanja u postupku rješavanja imovinsko-pravnih odnosa;
 • Obavlja imovinsko-pravne poslove kojima se neposredno ostvaruju potrebe Društva (iz područja        komunalnog gospodarstva, gradnje i prostornog uređenja i sl.).
 • Radi ostale poslove prema nalogu nadređenih

Obavezne kompetencije:

 • Poznavanje propisa iz područja obveznog, trgovačkog i financijskog prava, prava trgovačkih              društava i područja izvansudskog rješavanja sporova;
 • Poznavanje građanskog parničnog procesnog prava, a osobito pravila paraničnog, izvanparničnog,     prekršajnog, ovršnog i upravnog postupka;
 • Poznavanje propisa iz područje zaštite podataka;
 • Osnovno poznavanje institucija i prava EU;
 • Znanje engleskog jezika B2 razine jezične mape EU;
 • Informatička pismenost;
 • Razvijene komunikacijske i prezentacijske vještine;
 • Sistematičnost; diplomatičnost; samostalnost.

Prijave za natječaj s molbom, životopisom slati na mail: info@centarzaposao.hr, informacije na kontakt broj: 099/798-9170

Kandidati u svojoj prijavi mogu priložiti i druge dokumente za koje smatraju da su relevantni za natječaj, a potvrđuju kompetentnost u nekom od područja navedenih u minimalnim uvjetima ili obaveznim kompetencijama.

Kandidati u životopisu moraju navesti puni naziv radnih mjesta na kojima su radili te sažeti opis poslova, aktivnosti i radnih zadataka na navedenim radnim mjestima.

O svim relevantnim informacijama vezanim uz natječaj kandidati će biti obaviješteni na telefon/mobitel ili e-mail adresu koju su naveli u molbi.

Skip to content