POMOĆNI RADNIK- m/ž

Pomoćni radnik (M/Ž),  1 izvršitelj
s mjestom rada na lokaciji Terminal Slavonski Brod

Minimalni uvjeti:

-PKV

-Vozačka dozvola B kategorije.

Poslovne aktivnosti:

-Pomaže u obavljanju poslova održavanja terminala i pripadajuće trase naftovoda

-Obavlja poslove održavanja kruga terminala;

-Radi ostale poslove po nalogu nadređenog.

Obavezne kompetencije:

-Sposobnost slušanja i usklađivanja svojih aktivnosti s aktivnostima izvršitelja kojem pomaže;

-Sposobnost prepoznavanja i pravovremenog upozoravanja nadređenog na problem;

-Posao zahtijeva usredotočenost na detalje, prilagodljivost i kooperativnost;

-Motoričke sposobnosti.

Izvršitelj se zapošljava na određeno vrijeme.

Prijave za natječaj s molbom i životopisom na hrvatskom jeziku, preslikom svjedodžbe o završenom obrazovanju te preslikom vozačke dozvole slati na mail: info@centarzaposao.hr

Kandidati u svojoj prijavi mogu priložiti i druge dokumente za koje smatraju da su relevantni za natječaj, a potvrđuju kompetentnost u nekom od područja navedenih u minimalnim uvjetima ili obaveznim kompetencijama.

Kandidati moraju zadovoljavati minimalne uvjete radnog mjesta te posjedovati znanja, vještine i sposobnosti navedene u obaveznim kompetencijama kako bi zadovoljili uvjete natječaja, odnosno bili razmatrani kao kandidati za selekcijski postupak.

Kandidati u životopisu moraju navesti puni naziv radnih mjesta na kojima su radili te sažeti opis poslova, aktivnosti i radnih zadataka na navedenim radnim mjestima.

Nepotpune (bez dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta) i nepravovremene ponude neće biti razmatrane.

O svim relevantnim informacijama vezanim uz natječaj kandidati će biti obaviješteni na telefon/mobitel ili e-mail adresu koju su naveli u molbi.

Po izvršenju prijave, kandidati će biti obaviješteni o zaprimljenoj prijavi.

 

Prijave slati na mail:

info@centarzaposao.hr
 
ili na kontakt broj:
099/798-9170
Skip to content