UVOĐENJE NOVIH IKT RJEŠENJA

Na dan 2. siječanj 2020. započeli smo s provedbom projekta Uvođenje novih IKT rješenja u svrhu unaprjeđenja o i integriranja poslovanja poduzeća, kod projekta KK.03.2.1.19.1029. Projekt je sufinanciran sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. u sklopu natječaja Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) – 2.

Osnovni podaci o projektu:

Naziv projekta: Uvođenje novih IKT rješenja u svrhu unaprjeđenja o i integriranja poslovanja poduzeća

Kratki opis projekta: Centar za posao ulaže u razvoj vlastitog poslovanja kroz unaprjeđenje internih poslovnih procesa razvojem poslovnog informacijskog sustava i te nabavkom računalne opreme nužne za korištenje IKT sustava.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

  • osiguran integrirani sustav za pravovremeno i kontrolirano upravljanje aktivnostima, procesima i procedurama
  • implementirana jedinstvena digitalna baza podataka
  • povećana efikasnosti zaposlenika te uspostavljen sustav visoke razine sigurnosti, automatiziranih procesa i jasne poslovne procedure, namijenjen djelatnicima, dobavljačima, te upravljačima i kontrolingu
  • osiguran proces koji sustavno i cjelovito identificira i kvantificira financijske, operativne i strateške aktivnosti
  • navedeno će stvoriti pretpostavke za povećanje konkurentnosti, stjecanje i zadržavanje novih klijenata, te povećanje prihoda od prodaje te novo zapošljavanje.

 

Ukupna vrijednost projekta: 241.313,00 kn
Iznos koji sufinancira EU: 137.201,67 kn

Razdoblje provedbe projekta: 02.01.2020.-02.01.2021.

Kontakt osobe za više informacija:
Ivo Bikić
tel: +385 32 352 366
mail: info@centarzaposao.hr

Linkovi:

www.strukturnifondovi.hr
https://strukturnifondovi.hr/en/natjecaji/poboljsanje-konkurentnosti-i-ucinkovitosti-msp-a-kroz-informacijske-i-komunikacijske-tehnologije-ikt-2/

Skip to content